லேசர் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் இயந்திரம்

  • JKTECH Laser Plastic Welding System

    JKTECH லேசர் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் சிஸ்டம்

    லேசர் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் பெரும்பாலும் டிரான்ஸ்மிஷன் வெல்டிங் என குறிப்பிடப்படுகிறது, லேசர் வெல்டிங் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் கூறுகளை வெல்டிங் செய்யும் பாரம்பரிய முறைகளைக் காட்டிலும் தூய்மையானது, பாதுகாப்பானது, மிகவும் துல்லியமானது மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடியது;

    லேசர் பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் என்பது ஃபோகஸ் செய்யப்பட்ட லேசர் கதிர்வீச்சு வெல்டிங்கைப் பயன்படுத்தி இரண்டு வகையான தெர்மோபிளாஸ்டிக்ஸைப் பயன்படுத்தி பிளாஸ்டிக் பிணைப்பு செயல்முறையாகும், லேசர் வெளிப்படையான பகுதி வழியாக செல்கிறது மற்றும் உறிஞ்சும் பகுதி வெப்பமடையும், உறிஞ்சும் பகுதி லேசரை வெப்பமாக மாற்றுகிறது, இடைமுகம் முழுவதும் வெப்பம் உருகுகிறது. இரண்டு பகுதிகளும்.